ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດເຝິກອົບຮົມ ການນຳໃຊ້ ໂປຣແກຣມ ເອໂດບີ ອີນດີໄຊນ໌ (Adobe indesign) ເຂົ້າໃນວຽກງານການສ້າງປື້ມແບບຮຽນ ຊຶ່ງເປັນວຽກງານໜຶ່ງຂອງກົມຄຸ້ມຄອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ທີ່ເປັນສູນກາງປະສານງານ ສັງລວມຝາຍປື້ມແບບຮຽນ ກຽມນຳສົ່ງເຂົ້າໂຮງພິມ, ສະນັັ້ນ, ເພື່ອຄວາມເອກະພາບທາງດ້ານເຕັກນິກການນຳໃຊ້ ໂປຣແກຣມ ເອໂດບີ ອີນດີໄຊນ໌ (Adobe indesign) ເຂົ້າໃນວຽກງານການສ້າງປື້ມແບບຮຽນ, ຈຶ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງການເຝິກອົບຮົມ ຂື້ນໂດຍມີພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານຈາກແຕ່ລະກົມ, ຄະນະ, ສູນ, ຫ້ອງການ ພາຍໃນ ສມປຊ ລວມທັງໝົດ 35 ທ່ານ, ຍິງ 8 ທ່ານ ເຂົ້າໃນການເຝິກອົບຮົມ ແລະເຊີນວິທະຍາກອນ ຈາກລັດວິສາຫະກິດໂຮງພິມແຫ່ງລັດ ທ່ານ ກັນຍາ ດຳລົງສຸກ ພະນັກງານວິຊາການ ຊ່ຽວຊານດ້ານເຕັກນິກການນຳໃຊ້ ໂປຣແກຣມ ເອໂດບີ ອີນດີໄຊນ໌ (Adobe indesign) ມາຖ່າຍທອດໃຫ້ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ ໃນວັັນທີ 14-15 ກໍລະກົດ 2022.

ການເຝິກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານເຝິກອົບຮົມໂດຍ: ທ່ານ ປອ ຄຳມອນ ຈັນທະຈິດ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຮ່ວມໂດຍ: ທ່ານ ໄມອ່ອນ ທຳມະວົງ ອຳນວຍການລັດວິສາຫະກິດໂຮງພິມແຫ່ງລັດ ແລະທ່ານ ກົງໃຈ ຊຸມພົນພັກດີ ຮອງອຳນວຍການລັດວິສາຫະກິດໂຮງພິມແຫ່ງລັດ.

ໃນໄລຍະດໍາເນີນການເຝິກອົບຮົມ ສຳມະນາກອນ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການຊອກຮູ້ຮໍ່າຮຽນ ພ້ອມທັງຍາດແຍ່ງເອົາຄວາມຮູ້, ປະສົບການນໍາວິທະຍາກອນ ພ້ອມທັງຕັ້ງຄໍາຖາມແລກປ່ຽນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ແລະມີບັນຍາກາດດີ, ວິທະຍາກອນກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຂຶ້ນຫ້ອງສິດສອນ ທັງຮັບປະກັນໂມງເວລາໃນເຝິກອົບຮົມໄດ້ 100% ບໍ່ມີຊົ່ວໂມງປະລະ, ລວມຊົ່ວໂມງຂຶ້ນຫ້ອງທັງໝົດ14 ຊົ່ວໂມງ, ນອກນັ້ນ, ການເຝິກອົບຮົມ ໄດ້ນຳໃຊ້ກິດຈະກໍາ ແລະຮູບແບບການສອນທີ່ຫຼາກຫຼາຍໂດຍເອົາສຳມະນາກອນເປັນໃຈກາງ. ຜ່ານການຮຽນ-ການສອນເຫັນວ່າ ສໍາມະນາກອນມີພື້ນຖານໃນການນໍາໃຊ້ໂປແກມ ເອໂດບີ ອີນດີໄຊນ໌ Adobe indesign, ຈາກທີ່ບໍ່ມີພື້ນຖານທາງດ້ານການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມນີ້ມາກ່ອນ ແລະກໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໃນລະດັບຂັ້ນພື້ນຖານໂດຍສະແດງອອກໃນຜົນການເຝິກອົບຮົມ ທັງໝົດສາມາດນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການອອກແບບ ແລະຈັດໜ້າປຶ້ມໄດ້.

ເພື່ອເປັນການຢັ້ງຢຶນຕໍ່ກັບຜົນສຳເລັດເຝິກອົບຮົມ 2 ວັນ, ທ່ານ ປອ ຄຳມອນ ຈັນທະຈິດ ໄດ້ເປັນກຽດກ່າວມອບໃບຢ້ງຢືນເຝິກອົບຮົມໃຫ້ສຳມະນາກອນ ທັງໝົດ 35 ທ່ານ, ຍິງ 8 ທ່ານ ພ້ອມທັງໂອ້ລົມ ແລະໃຫ້ທິດຊີ້ນຳ ຈົ່ງນຳເອົາຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຈາກການເຝິກອົບຮົມນຳໄປຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າໃນການສ້າງປື້ມແບບຮຽນ ເພື່ອເປັນຂົວຕໍ່ປະສານງານ ແລະອຳນວຍຄວາມສະດວກຕໍ່ກັບຜູ້ຈັດໜ້າໃນໂປຣແກຣມ ເອໂດບີ ອີນດີໄຊນ໌ ໃຫ້ເປັນຄວາມເອກະພາບກັນທາງດ້ານເຕັກນິກ.


ຂ່າວ: ຕາອັອດ ແສນທະວີສຸກ
ຮູບພາບ: ນ. ທິດດາວອນ ດວງປະເສີດ
ບັນນາທິການ: ປທ ບຸນປັນ ສຸມຸນທອງ