ຕິດຕໍ່

ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ (ສມປຊ)

ບ້ານ ທ່າງ່ອນ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ໂທລະສັບ : 021 752 001, 021 752 180

ແຟກ : 021 752 029

ເບິ່ງແຜນທີ່ : ກົດທີ່ນີ້