Month: July 2022

ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມ ເອໂດບີ ອີນດີໄຊນ໌ (Adobe Indesign) ເຂົ້າໃນວຽກງານການສ້າງປື້ມແບບຮຽນ

ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດເຝິກອົບຮົມ ການນຳໃຊ້ ໂປຣແກຣມ ເອໂດບີ ອີນດີໄຊນ໌ (Adobe indesign) ເຂົ້າໃນວຽກງານການສ້າງປື້ມແບບຮຽນ ຊຶ່ງເປັນວຽກງານໜຶ່ງຂອງກົມຄຸ້ມຄອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ທີ່ເປັນສູນກາງປະສານງານ ສັງລວມຝາຍປື້ມແບບຮຽນ ກຽມນຳສົ່ງເຂົ້າໂຮງພິມ, ສະນັັ້ນ, ເພື່ອຄວາມເອກະພາບທາງດ້ານເຕັກນິກການນຳໃຊ້ ໂປຣແກຣມ ເອໂດບີ ອີນດີໄຊນ໌ ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະທິດທາງແຜນການປະຈໍາ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022 ແລະພິທີເປີດໂຄງການຄົ້ນຄວ້າແນວຄິດ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ໃນໄລຍະປີ 2022-2024 ຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ.

ຄະນະຮັບຜິດຊອບການຄົ້ນຄວ້າແນວຄິດໄກສອນ ພົມວິຫານ ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກ ຄອງແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າແນວຄິດ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ, ຜ່ານທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022 ແລະພິທີເປີດໂຄງການຄົ້ນຄວ້າແນວຄິດ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ກອງປະຊຸມຜ່ານໂຄງຮ່າງບົດສຳມະນາວິທະຍາສາດ ຫົວຂໍ້: ພັດທະນາເສດຖະກິດກະສິກຳ ຢູ່ປະເທດເຮົາ

ໃນຕອນແລງວັນທີ 8 ກໍລະກົດ 2022, ສະພາວິທະຍາສາດ ຂອງສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງໄດ້ມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ແກ່ຄະນະເສດຖະສາດການເມືອງ ແລະຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ ຮັບຜິດຊອບຄົ້ນຄວ້າ ຫົວຂໍ້: ພັດທະນາເສດຖະກິດກະສິກຳ ຢູ່ປະເທດເຮົາ, ເຊິ່ງປະກອບມີ 13 ຫົວຂໍ້ຍ່ອຍ. ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານກອງປະຊຸມໂດຍ: ທ່ານ ຮສ ພູວົງ ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລືການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ຫົວຂໍ້: ສະຫຼຸບທິດສະດີ ແລະພຶດຕິກຳ ໃຫ້ແກ່ການສ້າງປະຖົມປັດໄຈ ເພື່ອກ້າວຂຶ້ນສູ່ຈຸດໝາຍສັງຄົມນິຍົມ

ເພື່ອເປັນການຢັ້ງຢືນຜົນສຳເລັດການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາຂອງພັກ, ບົດຮຽນອັນດີທີ່ຄວນເສີມຂະຫຍາຍ ແລະບາງບັນຫາທີ່ກົດໜ່ວງທ່ວງດຶງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຊອກວິທີແກ້ໄຂ, ສະພາທິດສະດີສູນກາງພັກຈິ່ງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຄົ້ນຄວ້າຫົວຂໍ້: ການຄົ້ນຄວ້າທິດສະດີ ແລະສະຫຼຸບພຶດຕິກຳໃຫ້ແກ່ການສ້າງປະຖົມປັດໄຈເພື່ອກ້າວເດີນສູ່ຈຸດໝາຍສັງຄົມນິຍົມ ໂດຍເລີ່ມຄົ້ນຄວ້າແຕ່ເດືອນກໍລະກົດປີ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ, ມາຮອດເດືອນມີຖຸນາ 2022 ສະພາທິດສະດີສູນກາງພັກຈຶ່ງໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ບັນດາຄະນະປະຈຳສະພາທິດສະດີສູນກາງພັກລົງເລິກ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງເນື້ອໃນບົດຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວໂດຍມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ກັບສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ສົມທົບກັນລົງເລິກການປັບປຸງເນື້ອໃນພາກທິດສະດີ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນວັນທີ ອ່ານເພີ່ມເຕີມ