ຂະບວນການກິລາ 3ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ສມປຊ

   ຜົນການແຂ່ງຂັນ ບານເຕະ ລະຫວ່າງ ຮາກຖານ ເສດຖະສາດ-ລັດທິ ພົບ ຮາກຖານ ປັດຊະຍາ-ກໍ່ສ້າງພັກ ເຊິ່ງ ຮາກຖານ ເສດຖະສາດ-ລັດທິ ເອົາຊະນະຮາກຖານ ປັດຊະຍາ-ກໍ່ສ້າງພັກ 1 ປະຕູຕໍ່ 0

     ຜົນການແຂ່ງຂັນ ບານເຕະ ລະຫວ່າງ ຮາກຖານ ກົມຈັດຕັ້ງ-ກົມກວດກາ ພົບ ຮາກຖານ ຄະນະບໍລິຫານສາດ ເຊິ່ງ ຮາກຖານກົມຈັດຕັ້ງ-ກວດກາ ເອົາຊະນະຮາກຖານ ຄະນະບໍລິຫານສາດ 4 ປະຕູຕໍ່ 3

     ຜົນການແຂ່ງຂັນ ບານເຕະ ລະຫວ່າງ ຮາກຖານ ຄວສ-ຄຮສ ພົບ ຮາກຖານ ຫ້ອງການ ເຊິ່ງ ສອງຮາກຖານ ສະເໝີກັນໄປ  0 ປະຕູຕໍ່ 0

         ຜົນການແຂ່ງຂັນ ບານເຕະລະຫວ່າງ ຮາກຖານ ເສດຖະສາດ-ລັດທິ ພົບ ຮາກຖານ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ-ສູນແນວຄິດໄກສອນ ເຊິ່ງ ຮາກຖານ ເສດຖະສາດ-ລັດທິ ເອົາຊະນະ ຮາກຖານ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ-ສູນແນວຄິດໄກສອນ 5 ປະຕູຕໍ່ 2

ຂ່າວອື່ນໆ