Month: January 2022

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ I ຂອງໜ່ວຍພັກຮາກຖານ ນັກສຶກສາ ລະບົບປະລິນຍາໂທ ຮຸ່ນທີ XVII ຫ້ອງ ຂ

ໃນວັນທີ 7 ມັງກອນ 2022 ໜ່ວຍພັກຮາກຖານ ນັກສຶກສາ ລະບົບປະລິນຍາໂທ ຮຸ່ນທີ XVII ຫ້ອງ ຂ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ I ຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ສະຫາຍ ຮສ ພູວົງ ອຸ່ນຄຳແສນ ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ກອງປະຊຸມປະເມີນໜ່ວຍພັກ, ປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ ແລະໜັກແໜ້ນ ຂອງໜ່ວຍພັກຮາກຖານ ນັກສຶກສາ ລະບົບປະລິນຍາຕີ

ຄະນະກຳມະການຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດແຜນການກໍ່ສ້າງໜ່ວຍພັກປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນ ຂອງສະຖາບັນການເມືອງ ແລະການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມປະເມີນໜ່ວຍພັກຮາກຖານນັກສຶກສາ ລະບົບປະລິນຍາຕີ ຮຸ່ນທີ XXIV ຫ້ອງ ກ ແລະຫ້ອງ ຂ ໃນວັນທີ 5 ມັງກອນ ແລະວັນທີ 6 ມັງກອນ ໜ່ວຍພັກຮາກຖານ ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ຂ່າວອື່ນໆ