ຄະນະນຳ ສມປຊ

 

ທ່ານ ຮສ ປອ ທອງສະລິດ ມັງໜໍ່ເມກ

ຫົວໜ້າ ສມປຊ

 

ທ່ານ ຮສ ປທ ພູວົງ ອຸ່ນຄຳແສນ

ຮອງຫົວໜ້າ ສມປຊ

 

 

ທ່ານ ຮສ ປທ ສະໝຸດທອງ ສົມພານິດ

ຮອງຫົວໜ້າ ສມປຊ

 

 

ທ່ານ ປທ ອຸບົນ ມະຫາໄຊ

ຮອງຫົວໜ້າ ສມປຊ