ຫໍສະໝຸດ ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ວຽກງານຫໍສະໝຸດ ໂຮງຮຽນການເມືອງ-ການປົກຄອງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ວຽກງານຫໍສະໝຸດເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ມິີຄວາມສຳຄັນທັງທາງດ້ານການສະໜອງຂໍ້ໝູນ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາຄົ້ນຄວ້າຊອກຫາຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນ ຂອງພະນັກງານຄູ-ອາຈານ  ແລະ ນັກສຶກສາ ພາຍໃນຫໍສະໝຸດ. ດັ່ງນັ້ນ ພະແນກຫໍສະໝຸດ, ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ການເມືອງ-ການປົກຄອງ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມວຽກງານຫໍສະໝຸດ ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນການເມືອງ ແລະການປົກຄອງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ. ໂດຍການເປັນວິທະຍາກອນ ທ່ານ ປທ ນ. ວະລີວັນ ທານະລາດ ຫົວໜ້າພະແນກຫໍສະໝຸດ ພ້ອມດ້ວຍ ທ່ານ ມຸກມະນີ ສຸວັນນະລາດ ພະນັກງານວິຊາການ.

 

     ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ຈັດຂຶ້ນເປັນເວລາ 2 ວັນ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 12 ເຖິງ 13 ກໍລະກົດ, ມີນັກສໍາມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 11 ກວ່າທ່ານ. ບັ້ນຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ປທ ນ. ວະລີວັນ ທານະລາດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ນຳເອາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ຂອງວຽກງານຫໍສະໝຸດ ທັງພາກທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ຂອງການບໍລິຫານປື້ມຕຳລາຕ່າງໆເຊັ່ນ: ວິທີການວິເຄາະໝວດໝູ່ປື້ມ, ການກໍານົດຫົວເລື່ອງ, ການນໍາໃຊ້ຕາຕະລາງປະກອບ ແລະ ການຂຽນແຜ່ນປ້ອນຂໍ້ມູນ...ຜ່່ານການຝຶກຮົມເຫັນໄດ້ວ່າໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ ຈາກນັກສຳມະນາກອນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ຈາກການສົນທະນາແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນເຊິ່ງກັນ ແລະກັນ ພ້ອມທັງແລກປ່ຽນປະສົບການກັນທັງດ້ານຂໍ້ສະດວກ-ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆ ໃນການບໍລິຫານຫໍສະໝຸດ ພ້ອມທັງນຳເອົາຄວາມຄິດເຫັນດັ່ງກ່າວນັ້ນນຳໄປປັບປຸງ ແລະນຳໃຊ້ເຂົ້າສູ່ວຽກງານຕົວຈິງຂອງຫໍສະໝຸດແຂວງໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ ແລະທັນສະໄໝດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

 

ກວດແກ້ໂດຍ: ທ່ານ ປທ ນ. ອາພອນ ຂາວພັນ

 

ຂ່າວ/ພາບ: ທ່ານ ຕາອັອດ ແສນທະວີສຸກ