ວາລະສານ


 ວາລະສານ ເດືອນ 1/2021

  # ບາງຜົນສຳເລັດ ຂອງການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍ ໃນເງື່ອນໄຂເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະສາກົນ.
  #
ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳສຽງແຄນລາວໃຫ້ຢູ່ຄູ່ກັບຄົນລາວຕະຫຼອດໄປ.
  #
ເພີ່ມທະວີການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດ ຂອງແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍຢູ່ປະເທດເຮົາ ໃຫ້ນັບມື້ສູງຂຶ້ນ.


 ວາລະສານ ເດືອນ 12/2020

  # ແນວຄິດໄກສອນ ພົມວິຫານ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງໃໝ່ ຂົງເຂດເສດຖະກິດ.
  #
ແນວຄິດໄກສອນ ພົມວິຫານ ກ່ຽວກັບໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ.
  #
ແນວຄິດໄກສອນ ພົມວິຫານ ກ່ຽວກັບວຽກງານພັກ, ພະນັກງານ, ໃນເງື່ອນໄຂໃໝ່.


 ວາລະສານ ເດືອນ 11/2020

  # ຜົນກະທົບຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ຕໍ່ອຸດສາຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ປະເທດເຮົາ.
  # ໝູນໃຊ້ແນວຄິດໄກສອນ ພົມວິຫານ ກ່ຽວກັບວຽກງານກໍ່ສ້າງ-ບຳລຸງພະນັກງານ.
  # ບົດຮຽນການກໍ່ສ້າງຖັນແຖວພະນັກງານຂັ້ນຍຸດທະສາດ ຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ ໃນປັດຈຸບັນ.


 ວາລະສານ ເດືອນ 10/2020

  # ເພີ່ມທະວີການເຄື່ອນໄຫວການທູດຕິດພັນກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະໃໝ່.
  # ການສ້າງສະຕິກົດໝາຍຢູ່ປະເທດເຮົາ.
  # ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອອັນດີງາມຂອງຊາວໜຸ່ມລາວ.


 ວາລະສານ ເດືອນ 9/2020

  # ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດຢູ່ປະເທດເຮົາ.
  # ສະພາບການພັດທະນາສີມືແຮງງານຢູ່ປະເທດເຮົາ.
  # ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາວຜູ້ອອກແຮງງານຢູ່ປະເທດເຮົາ.

ວາລະສານ ເດືອນ 8/2020

#ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທາງດ້ານເສດຖະກິດຢູ່ປະເທດເຮົາ.
# ການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) ຢູ່ປະເທດເຮົາ.
#ການຄຸ້ມຄອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຈາກຕ່າງປະເທດ ຢູ່ ສປປ ລາວໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ


    ວາລະສານ ເດືອນ 7/2020

   # ບົດບາດຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວໃນພາລະກິດຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ, ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ.
# ຍົກສູງບົດບາດຂອງລັດໃນການແກ້ໄຂ ໄພພິບັດຢູ່ ສປປ ລາວ.
   # ບົດຮຽນການສ້າງສັງຄົມນິຍົມທີ່ທັນສະໄໝຢູ່ ສປ ຈີນ.


    ວາລະສານ ເດືອນ 6/2020

   # ບາງບັນຫາ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືສາກົນ ຂອງກຳລັງຕຳຫຼວດ.
# ພັດທະນາວຽກງານການສຶກສາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ.
   # ການກໍ່ສ້າງຖັນແຖວພະນັກງານສື່ສານ ແມ່ນປັດໄຈຕົ້ນຕໍໃນການຍົກສູງຄຸນນະພາບວຽກງານສື່ມວນຊົນ ໃນເງື່ອນໄຂໃໝ່.


    ວາລະສານ ເດືອນ 5/2020

   # ຍົກສູງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ ຢູສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນ.
   # ບາງທັດສະນະ ໃນການເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງຊາດລາວ.
   # ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຕໍ່ພະນັກງານເສາຍອົງຄະຢູ່ສູນເສຍອົງຄະທົ່ວປະເທດ.


  ວາລະສານ ເດືອນ 4/2020

  # ທັດສະນະຂອງ ກ.ມາກ ແລະຟຼ. ອັງແກນ ກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງສາດສະໜາ.
  # ແນວຄິດປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ໃນການປຸກລະດົມຂົນຂວາຍຊາວໜຸ່ມ.
  # ຍົກສູງຄຸນນະພາບ ການພິຈາລະນາຕັດສິນ ແລະ ພິພາກສາຄະດີຂອງສານປະຊາຊົນ ຢູ່ ປະເທດເຮົາ.


  ວາລະສານ ເດືອນ 3/2020

  # ແນວຄິດໄກສອນ ພົມວິຫານ ກ່ຽວກັບວຽກງານແມ່ຍິງ ໃນພາລະກິດປ່ຽນແປງໃໝ່.  
  # ເພີ່ມທະວີການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນອົງການບໍລິຫານລັດ ຕິດພັນກັບການສະກັດກັ້ນ   ແລະ ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຢູ່ປະເທດເຮົາ.
  # ຍົກສູງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ ຢູ່ໂຮງຮຽນການເມືອງ ແລພະ ການປົກຄອງທົ່ວປະເທດ.


ວາລະສານ ເດືອນ 2/202

  # ບາງບັນຫາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 3 ສ້າງ ຕິດພັນກັບວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຢູ່ ສປປ ລາວ.
  # ລັກສະນະດີເລີດ ຂອງລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ເສັ້ນທາງກ້າວຂຶ້ນສັງຄົມນິຍົມຂອງປະເທດເຮົາ.
  # ບາງບັນຫາໃນການສິດສອນທິດສະດີກາສນປົກຄອງ ຢູ່ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ.


 ວາລະສານ ເດືອນ 1/2020

  # ເສີມຂະຫຍາຍ ແນວຄິດໄກສອນ ພົມວິຫານ ຕໍ່ກັບວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
  # ຊຸກຍູ້ການຜະລິດກະສິກຳ ເປັນສິນຄ້າເພື່ອທົດແທນການນຳເຂົ້າ ຢູ່ປະເທດເຮົາໃນໄລຍະໃໝ່.
  # ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຢູ່ປະເທດເຮົາ.